مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

۱-۱- مقدمه. ۱
۱-۲- شرح تاریخچه موضوع پیشنهادی.. ۱
۱-۳- اهداف طرح. ۳
۱-۴- روش انجام کار ۴
۱-۵- تعاریف پایه. ۵
۲-۱- موقعیت استان گلستان. ۱۰
– ناحیه کوهستانی.. ۱۱
– ناحیه کوهپایه و دامنه. ۱۲
۲-۲- آب و هوا ۱۱
عناصر آب و هوا ۱۲
انواع آب و هوا ۱۳
دما ۱۴
۲-۳- جغرافیای انسانی استان. ۱۴
۲-۳-۱- تاریخچه ی سکونت.. ۱۴
۲-۳-۲- سکونتگاه‌ها ۱۵
۲-۴- درآمد اقتصادی روستاییان. ۱۵
۲-۵- تقسیمات سیاسی استان. ۱۶
۲-۶- منابع آب استان. ۱۷
۲-۶-۱- آب‌های سطحی.. ۱۷
۲-۶-۲- رودهای استان. ۱۸
جنگل‌ها و مراتع استان. ۱۹
۲-۷- مخاطرات طبیعی.. ۲۰
سیل.. ۲۱
خشک سالی.. ۲۱
حرکات دامنه‌ای (لغزش) و فرسایش… ۲۲
۲-۸- جمعیت استان. ۲۲
رشد جمعیت در استان. ۲۲
مهاجرت‌های داخلی استان. ۲۳
۲-۹- گردشگری در استان. ۲۳
۲-۹-۱- جاذبه‌های جهانگردی در استان گلستان. ۲۴
۳-۱- پایانه های مسافربری اتوبوسرانی.. ۲۸
تعریف.. ۲۸
انواع فرم پایانه. ۳۷
مجموعه ای – شعاعی – خطی – مرکزی – شبکه ای.. ۳۷
فرم مجموعه ای : ۳۷
پیچیدگی سیرکولاسیون داخلی و ارتباط آنها با مسیر. ۳۷
پراکندگی عملکردها و به طور کلی ، پیچیدگی روابط عملکردی.. ۳۷
فرم شعاعی : ۳۷
فرم خطی : ۳۷
باجه. ۳۸
سرپناه و سایر فضاها ۳۸
مسیر. ۳۸
انواع سیرکولاسیون پایانه. ۴۱
گره حرکتی.. ۴۳
فیلترها ۴۳
حرکت اتوبوس… ۴۳
انواع حرکت اتوبوس در ترمینال. ۴۴
حرکت خدمه و کارمندان. ۴۴
جابجائی مسافرین شهر و پایانه. ۴۴
مسافر. ۴۵
بررسی و شناخت فضاها و دسته بندی عملکردها ۵۶
به طور متوسط دو دسته عملکرد اصلی وفرعی می توان در نظر گرفت : ۵۶
خروج مسافر : ۵۶
ورورد مسافربه ترمینال : ( پیاده شدن از تاکسی ) ۵۷
ورود به لابی اصلی : ۵۷
اطلاعات و راهنمایی : ۵۸
گوشه های انتظار : ۵۸
خدمات : ۵۸
ورود مسافر ( مسافری که از سفر برگشته ): ۵۹
محوطه های نشیمن و انتظار : ۵۹
ارتباطات.. ۵۹
انواع فرم های سیرکولاسیون مسافر. ۶۰
فراهم نمودن امکانات لازم جهت انباشتن کالاها ۱۰۷
به حداقل رسانیدن میزان مشکلات ترافیکی و عوارض محیط زیستی ۱۰۷
فراهم آوردن امکانات دسترسی به وسایط نقلیه درون شهری ۱۰۷
منابع. ۱۰۸

مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

 

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص

مطالعات پایانه مسافربری,رساله ترمینال مسافربری,نقشه پایانه ترمینال,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص

قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

فصل اول
تعریف سیستم حمل و نقل
تعریف پایانه
۱-۳- پیرامون سفر
۱-۴-۱ نگاهی به گذشته
۱-۴-۲- وسایط نقلیه در قدیم
۱-۴-۳- بناهای سنتی خاص مسافرین
۱-۴-۴- تعریف کاروانسرا
۱-۴-۵- انواع کاروانسرا
۱-۵ – شیوه و نوع مسافران
۱-۶- کلیات سیستم حمل و نقل
۱-۷- طبقه بندی شیوه های حمل و نقل زمینی
۱-۸- تعاریف اصطلاحات سیستم حمل و نقل زمینی
۱-۸-۱- سرعت
۱-۸-۲-ظرفیت
۱-۸-۳- ترافیک
۱-۸-۴- طبقه بندی گذرگاهها
۱-۹- جایگاه حمل و نقل زمینی کشور در اقتصاد و وضعیت خاص استان
خراسان
۱-۱۰- پایانه مسافربری ( محل آشتی انسان و ماشین )
۱-۱۱- ضرورت مکانیابی برای احداث پایانه ها
۱-۱۲- زمینه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طرح پایانه ها
۱-۱۳-نظر سنجی در مورد نحوه خدمات رسانی در پایانه ها
۱-۱۳-۱- رانندگان و مسافرین
۱-۱۳-۲-مسئولان ذیربط
۱-۱۳-۳- نتیجه گیری
فصل دوم مطالعات پایه
۲-۱-مطالعات عمومی استان خراسان
۲-۲- موقعیت و نقش فرامنطقه ای شهر مشهد
۲-۳- بررسی خصوصیات جغرافیایی شهر مشهد
۲-۴- بررسی عوامل اقلیمی شهر مشهد
۲-۹- دما و رطوبت هوا
۲-۴-۳- تابش آفتاب
۲-۴-۲- وزش باد
۲-۴-۴- پیشنهادات ماهانی
۲-۴-۵-خلاصه و نتیجه گیری اقلیم
۲-۵- مطالعات جمعیتی شهر مشهد
۲-۵-۱- تعداد جمعیت و میزان رشد آن
۲-۵-۲- تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن
۲-۶- مطالعات اقتصادی شهر مشهد
عملکرد و نقش غالب شهر مشهد
۲-۷- بررسی تاریخی منطقه
۲-۸- مطالعات کالبدی شهر مشهد
۲-۸-۱-خصوصیات کالبدی شهر
۲-۸-۲- بررسی بافت شهری مشهد
عوامل شکل دهنده استخوان بندی شهر مشهد
۲-۹-۱- محورهای شاخص شهر مشهد
۲-۹-۲-نقاط شاخص شهر مشهد
۲-۱۰- بررسی استانداردهای طرح
۲-۱۰-۱-استاندارد جاده ها
۲-۱۰-۲- هندسه اتوبوس
۲-۱۰-۳- شیبهای جاده
۲-۱۱-آئین نامه های اجرائی پایانه و ضوابط بالا دست
۲-۱۱-۱- آئین نامه اول
۲-۱۱-۲-آئین نامه دوم
۲-۱۱-۳ – آئین نامه سوم
۲-۱۲-تصویب نامه طرح مکانیزاسیون فروش بلیط
طرح مکانیزاسیون فروش بلیط
۲-۱۳-وظایف پایانه ها
طرح پیشنهادی
فصل سوم مطالعات تطبیقی
۳-۱- بررسی نمونه هایی از پایانه های مسافربری در ایران
۳-۱-۱ ترمینال جنوب تهران
۳-۱-۲- ترمینال اردبیل
تفکیک حرکت پیاده و اتومبیل
تفکیک حرکت مسافر و حرکت اتوبوس
تفکیک فضاها در مجموعه
۳-۱-۳ – ترمینال تبریز
۳-۱-۴ -ترمینال کاوه
۳-۱-۵ – ترمینال جدید غرب
۳-۲-۱ – پایانه اتوبوس بندر نیویورک
۳-۲-۲ – طرح یک پایانه در مراکش
-۲-۳- مرکز اتوبوسرانی شهر نیویورک
۳-۲-۴- پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک
۳-۲-۵- طرح یک ایستگاه اتوبوس بین شهری در کشور فنلاند
۳-۲-۶- ترمینال اتوبوس در هیلوا اسپانیا
۳-۲-۷- ترمینال اتوبوس گوتنبرگ سوئد
فصل چهارم مطالعات کالبدی
۴-۱- بررسی خصوصیات و ویژگیهای سایت
۴-۱-۱- معرفی اجمالی سایت
۴-۲- توجیه انتخاب مکان (انتخاب سایت )‌
۴-۱-۲- مشخصات سایت
۴-۳- بررسی مقیاس و شعاع عملکرد طرح ( حوزه نفوذ طرح )
۴-۴- بررسی دسترسیهای پایانه
۴-۵- بررسی تأثیرات احداث پایانه بر شبکه شهری
۴-۶-۱- پوشاندن کال امیر آباد و تعریض خیابان مجاور آن
۴-۶-۳- اجرای تقاطع غیر همسطح شهید عباسپور با صد متری کمربندی
۴-۶-۴- سیستم خیابانهای یک طرفه اطراف سایت و ورودی و خروجی ترمینال
۵-۱- بررسی تقاضای سفر پایانه راه ابریشم (شماره ۳)
۵-۱-۲- مسافرین خروجی به مقصد کشورهای آسیای میانه
۵-۱-۳- مسافرین خروجی به مقصد عتبات عالیات ‌
۵-۲- برآورد سفرها برای سال افق طرح
۵-۴-۲-تعداد سکوهای تخلیه مسافر
۵-۴-۳- تعیین تعداد فضای پارک سواری شخصی
۵-۴-۴- تعیین تعداد دفاتر تعاونی ها
۵-۴-۵- تعیین تعداد فضای پارک تاکسی ویژه پایانه
۶-۱-۱- مجموعه خروجی
۶-۱- دسته بندی عملکردهای پایانه و سطوح مورد نیاز
۶-۱-۲-مجموعه ورودی
۶-۱-۴- خدمات اتوبوس
۶-۱-۶- تأسیسات و ساختمانهای متفرقه
۶-۱-۵- پارکینگ ها
۶-۱-۷- کنترل
فصل هفتم طراحی
۷-۱- اصول و مبانی طراحی
۷-۱-۱- نظام حرکتی و دسترسی
-۱-۲-نظام فضایی کالبدی
سهم فضا و توده
مفصل بندی مجموعه
انعطاف پذیری
آرایش فضایی ـ کالبدی
۷-۱-۲-نظام عملکردی
۷-۲- برنامه ریزی طرح
۷-۲-۱-برنامه ریزی عملکردی
۷-۲-۲-برنامه ریزی سیرکولاسیون
۷-۲-۳-برنامه ریزی حجمی
ایجاد فضاهای متوالی
۷-۳-برخی از تکنیک های مورد استفاده در طراحی
جهت یابی
تنوع فضایی
باز و بسته نمودن فضاها
ظرفیت ادراک
ایجاد سایه روشن
درک محیط
ایجاد اختلاف سطح
ایجاد موانع در مسیرها
یکمرتبگی
محصوریت
عوامل مؤثر در محصوریت
برخی روشهای محصور کردن
استفاده از مظاهر معماری قدیم و جدید در کنار یکدیگر
۷-۴- اصول کارکردی و عملکردی ترمینال های مسافربری
۷-۵- ایده طراحی
۷-۶- آلترناتیوهای طراحی
۷-۶-۱- ترکیب شماره ۱
۷-۶-۳-ترکیب شماره ۳
۷-۶-۲- ترکیب شماره ۲
۷-۶-۴-ترکیب شماره ۴
منابع و مأخذ

مطالعات طراحی پایانه (بدون تصویر و جدول) ۲۰۹ص

قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

دانلود آهنگ جدید عشق اسمش روشه با صدای پویا بیاتی در سایت فازموزیک


دانلود آهنگ جدید عشق اسمش روشه با صدای پویا بیاتی در سایت فازموزیک

Download New Music Eshgh Esmesh Rooshe By Pouya Bayati On Fazmusic

ترانه و موزیک پویا بیاتی

تنظیم فریبرز خاتمی

متن آهنگ عشق اسمش روشه از پویا بیاتی

عشق اسمش روشه کاملا هم خودجوشه جدیه اصلا شوخی حالیش نیست زلزله خاموشه
عشق دستش بازه میکوبه و میسازه حسیه که الان من به تو دارم خواستن بی اندازه
عشق اسمش روشه کاملا هم خودجوشه جدیه اصلا شوخی حالیش نیست زلزله خاموشه
عشق دستش بازه میکوبه و میسازه حسیه که الان من به تو دارم خواستن بی اندازه
بارونه بارونه پس تو کجایی دیوونه حال عجیب و غریب الانمو هیشکی به جز تو نمیدونه
بارونه بارونه چترتو بنداز دیوونه دل بده بارون داره برامون با چه صدایی میخونه
بارونه بارونه حواست کجاست دیوونه حال عجیب و غریب الانمو هیشکی به جز تو نمیدونه
بارونه بارونه چترتو بنداز دیوونه دل بده بارون داره برامون با چه صدایی میخونه

دانلود موزیک جدید پویا بیاتی بنام عشق اسمش روشه با لینک مستقیم ۱۲۸ و ۳۲۰

عشق حالو هوامو بغل کرده مشکل من با قلبمو حل کرده
عشق اومده گشته تو خاطره هام هر چی که تلخی بوده عسل کرده
عشق یه دلگرمی محترمه عشق حرف اول و آخرمه عشق اسم تو توی گوشیمه عشق بارونه که تو باورمه
بارونه بارونه پس تو کجایی دیوونه حال عجیب و غریب الانمو هیشکی به جز تو نمیدونه
بارونه بارونه چترتو بنداز دیوونه دل بده بارون داره برامون با چه صدایی میخونه
بارونه بارونه حواست کجاست دیوونه دل بده بارون داره برامون با چه صدایی میخونه


دانلود آهنگ جدید به فکر سالم باش با صدای رضا یزدانی در سایت فازموزیک


دانلود آهنگ جدید به فکر سالم باش با صدای رضا یزدانی در سایت فازموزیک

Download New Music Be Fekre Saalam Bash By Reza Yazdani On Fazmusic

موزیک رضا یزدانی

ترانه محمدرضا تارانی

تنظیم آرش زمانیان

متن آهنگ به فکر سالم باش از رضا یزدانی

به یاد احساسم وجود زخمیمو ببر به دریای دلت که بارونه
تو این هوایی که بی تو برفی شد شومینه شو بانو تنم زمستونه
هنوز تو اوج جهنم دنیا گلوی بی فریاد صدامو پر کرده
شبای بی خوابی صبحای تکراری تموم تقویما پر از درده
زمان مرگم رو بگو به پاییزی که با چشمای تو همدسته
بیا به رویایی به سمت پایانی که کوله بارش رو به عشق تو بسته
قسم به خورشیدی که بی تو شبگرده تنفس مرگم دوباره نزدیکه
خیال سرگردون سوال بی پاسخ جهان من بی تو مهیب و تاریکه
شبیه گلدونی میون مردابم بیا که پژمردم به فکر حالم باش
یه جسم بی روحم یه روح دل مرده چهلمم که رفت به فکر سالم باش

دانلود موزیک جدید رضا یزدانی بنام به فکر سالم باش با لینک مستقیم ۱۲۸ و ۳۲۰

کنایه و ایهام شکایت و انکار چه زهر شیرینی نگاه تو داره
ترانه و آواز به سبک پرتکرار عجب پرستویی صدای تو داره
بهار و پاییز و به وقت شهریور به غیر ما دوتا کسی نفهمیده
هوای ایمانم به قلب من برگرد که این دل عاشق هواشو بخشیده
چراغ احساسم کنار هر گریه نفس کشید و با گلایه روشن شد
خرابم از وقتی که عادت رفتن برای عشق تو دلیل موندن شد
سکوت بی وقفه پناه هر بغضه عذابه وقتی که سکوت میبارم
نهایت غصم پیام بی قصم عجیب و بی تابم عجیب و بیمارم
شبیه گلدونی میون مردابم بیا که پژمردم به فکر حالم باش
یه جسم بی روحم یه روح دل مرده چهلمم که رفت به فکر سالم باش


دانلود آهنگ جدید دیوار با صدای مهدی احمدوند در سایت فازموزیک


دانلود آهنگ جدید دیوار با صدای مهدی احمدوند در سایت فازموزیک

Download New Music Divar By Mehdi Ahmadvand On Fazmusic

متن آهنگ دیوار از مهدی احمدوند

بین منو خودت دیوار میکشی بعد میگی چرا سیگار میکشی
چشمای من چقدر شب و روز برای تو بیداری کشید
حس منو آخر میکشی بعد میگی چقدر سیگار میکشی

دانلود موزیک جدید مهدی احمدوند بنام دیوار با لینک مستقیم ۱۲۸ و ۳۲۰

هر روز میمیرم واسه تو تو منو با یه سیگار میکشی
چرا دیوار میکشی چرا سیگار میکشی چشای من واسه تو چقدر بیداری کشید

این مطلب به زودی منتشر میشود


دانلود آهنگ ایهام – چشمانت آرزوست


جستجو آهنگ

لطفاً نام آهنگ و یا خواننده مورد نظر را وارد نمایید…

عضویت در خبرنامـــه


عضویت در خبرنامـــه

برای عضویت در خبرنامه بهـ موزیک، نشانی پست الکترونیکی خود را جهت دریافت روزانه آهنگ های جدید ، وارد نمایید.


دانلود آهنگ جدید از عشق بگو با صدای رضا بهرام در سایت فازموزیک


دانلود آهنگ جدید از عشق بگو با صدای رضا بهرام در سایت فازموزیک

Download New Music Az Eshgh Begoo By Reza Bahram On Fazmusic

ترانه و موزیک حامد دهقانی

تنظیم مسعود جهانی

متن آهنگ از عشق بگو از رضا بهرام

دل داده ی توام رویای هر شبی عاشق نمیشدم عاشق شدم ببین
رفتی از کنارم اما رفتنت پر از معما حیف گفتمت از عشق و باور گفتی از نگاه آخر حیف
راحت از این دل مرو که جانم میرود هر کجا روانه شوم صدایت میزنم
جان من رها به سوی تو شد نگاه من اسیر موی تو شد
دل به دریاها بزن از عشق بگو زیبای من به هر کجا روی کنار توام
جان جانانم تویی زیبا تویی رویا تویی قسم به جان من قسم نرو

دانلود موزیک جدید رضا بهرام بنام از عشق بگو با لینک مستقیم ۱۲۸ و ۳۲۰

چشمانم دار و ندارم بود دار و ندارم کو من دلبستم به آنکه دلدارم بود دلبر نازم کو
دل به دریاها بزن از عشق بگو زیبای من به هر کجا روی کنار توام
جان جانانم تویی زیبا تویی رویا تویی قسم به جان من قسم نرو


دانلود آهنگ جدید ای یاروم بیا با صدای امید جهان


دانلود آهنگ جدید ای یاروم بیا با صدای امید جهان در سایت فازموزیک

Download New Music Ey Yarom Bia By Omid Jahan On Fazmusic

موزیک تاجیکی

تنظیم سعید ساشا

دانلود موزیک جدید امید جهان بنام ای یاروم بیا با لینک مستقیم ۱۲۸ و ۳۲۰

نوشته دانلود آهنگ جدید ای یاروم بیا با صدای امید جهان اولین بار در دانلود آهنگ جدید,فاز موزیک,سایت اصلی فازموزیک. پدیدار شد.


دانلود آهنگ ماکان بند – بچه که نیستم


جستجو آهنگ

لطفاً نام آهنگ و یا خواننده مورد نظر را وارد نمایید…

عضویت در خبرنامـــه


عضویت در خبرنامـــه

برای عضویت در خبرنامه بهـ موزیک، نشانی پست الکترونیکی خود را جهت دریافت روزانه آهنگ های جدید ، وارد نمایید.


1 2 3 4 102